Ваньо Пичият косъм бил студентският прякор на старозагорския адв. Иван Михайлов


По информация от негов състудент, старозагорският адвокат Иван Михайлов през студентските си години в София бил известен като Ваньо Пичият косъм. Историята, която разказва състудентът е следната: Младият Иван Михайлов нямал никакъв успех пред жените и състудентите му много го подигравали за това. Най-накрая Ваньо си намерил гадже - някаква студентка във филологическия факултет от Враца, но състудентите му отново не му вярвали и го бъзикали. Ваньо се ядосал и една нощ откъснал един пичи косъм от врачанката, която била русолява, и още на следващия ден показал на състудентите си русият пичи косъм. Избухнал бурен смях, а сегашния адвокат Иван Михайлов веднага се сдобил с прякор - Ваньо Пичият косъм. Този прякор носел още дълго след като се дипломирал като юрист, а в Юридическия факултет се превърнал в легенда - всички го подигравали за постъпката му.

Тролейбуси по ЛИНИЯ № 1 (кв. „Железник” – СБА)

Тролейбуси по ЛИНИЯ № 1 (кв. „Железник” – СБА) Тръгване на тролейбусите в работни дни от кв. „Железник”: 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45 Тръгване на тролейбусите в работни дни от СБА: 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45 Тръгване на тролейбусите в събота от кв. „Железник”: 06:10, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50 Тръгване на тролейбусите в събота от СБА: 06:15, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40 Тръгване на тролейбусите в неделя от кв. „Железник”: 06:10, 06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:50, 11:10, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50 Тръгване на тролейбусите в неделя от СБА 06:15, 06:40, 07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40
.Тролейбуси по ЛИНИЯ № 1.

Тролейбуси по ЛИНИЯ № 2 (стадион „Берое” – Мототехника)

Тръгване на тролейбусите в работни дни от стадион "Берое": 05:30, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 06:55, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:50, 09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00 Тръгване на тролейбусите в работни дни от Мототехника: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:20, 07:35, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:35, 08:50, 09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00 Тръгване на тролейбусите в почивни дни от стадион "Берое": 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Тръгване на тролейбусите в почивни дни от Мототехника: 06:00, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:30, 09:50, 10:10, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
.Тролейбуси по ЛИНИЯ № 2.

Автобуси по ЛИНИЯ № 3 (кв. „Железник” – ПЗ „Загорка”)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Железник”: 04:54, 05:18, 05:48, 06:18, 06:48, 07:18, 07:48, 08:18, 08:48, 09:18, 09:48, 10:18, 10:48, 11:18, 11:48, 12:18, 12:48, 13:18, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 15:48, 16:18, 16:48, 17:18, 17:48, 18:18, 18:48, 19:18, 19:48, 20:18, 20:48, 21:18 Тръгване на автобусите в работни дни от ПЗ „Загорка”: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00 Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Железник”: 05:50, 06:18, 06:48, 07:18, 07:48, 08:18, 08:48, 09:18, 09:48, 10:18, 10:48, 11:18, 11:48, 12:18, 12:48, 13:18, 13:48, 14:18, 14:48, 15:18, 15:48, 16:18, 16:48, 17:18, 17:48, 18:18, 18:48, 19:18, 19:48, 20:18, 20:48, 21:18 Тръгване на автобусите в почивни дни от ПЗ „Загорка”: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:05
.Автобуси по ЛИНИЯ № 3.

Автобуси по ЛИНИЯ № 8 (кв. „Железник” – кв. „Самара-3”)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Железник”: 05:33, 06:03, 06:33, 07:03, 07:33, 08:03, 08:33, 09:03, 09:33, 10:03, 10:33, 11:03, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03, 18:33, 19:03, 19:33, 20:03 Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Самара-3”: 05:10, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45 Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Железник”: 06:03, 06:33, 07:03, 07:33, 08:03, 08:33, 09:03, 09:33, 10:03, 10:33, 11:03, 11:33, 12:03, 12:33, 13:03, 13:33, 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03, 16:33, 17:03, 17:33, 18:03, 18:33, 19:03, 19:33, 20:03 Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Самара-3”: 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45
.Автобуси по ЛИНИЯ № 8.

Автобуси по ЛИНИЯ № 9 (+ линии 91 - 96) (кв. „Зора” – Старозагорски минерални бани)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Зора”: 05:40, 06:05, 06:30, 07:10, 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30; 19:00 Тръгване на автобусите в работни дни от Старозагорски минерални бани: 06:26, 06:50, 07:55, 08:10, 08:55, 10:00, 10:40, 11:00, 12:00, 12:15, 13:00, 14:07, 14:30, 15:00, 16:20, 17:00, 18:00, 18:30, 19:10, 19:50, 20:00 Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Зора”: 06:00, 06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 15:15, 16:00, 16:30 /от 15.10. до 15.04./, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Тръгване на автобусите в почивни дни от Старозагорски минерални бани: 07:10, 07:50, 08:05, 08:50, 09:00, 10:05, 10:35, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:05, 16:20, 17:00, 18:10 /от 15.10. до 15.04./, 18:30, 19:10, 19:50, 20:00
.Автобуси по ЛИНИЯ № 9 .

Автобуси по ЛИНИЯ № 91 (кв. „Зора” – Старозагорски минерални бани - село Борилово)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Зора”: 06:05, 07:10, 11:00, 13:30, 19:00 Тръгване на автобусите в работни дни от село Борилово: 06:50, 08:10, 12:15, 14:30, 19:50 Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Зора”: 08:00, 15:15, 19:00 /от 16.04. до 14.10./, 19:00 /от 15.10. до 15.04./ Тръгване на автобусите в почивни дни от село Борилово: 08:50, 16:05, 19:50 /от 16.04. до 14.10./, 19:50 /от 15.10. до 15.04./
.Автобуси по ЛИНИЯ № 91.

Градски транспорт в Стара Загора

Сайтът „Градски транспорт в Стара Загора” е част от веригата сайтове, даващи информация за автогари, автокъщи, автосервизи, адвокати, аптеки, архитекти, банки, болници, ветеринарни лекари, градски транспорт, детски градини, дискотеки, ж.п. гари, зъболекари, уебдизайн, недвижими имоти, кафенета, кръчми, компютри, куриерски услуги, лекари, магазини, нотариуси, оптики, пицарии, преводачи, рекламни агенции, счетоводители, таксита, училища, фото и видеозаснемане, фризьорски салони, хотели и други в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Сливен, Хасково, Казанлък и други. Екипът на сайта се надява предоставената информация да ви е помогнала да намерите търсената от вас услуга и да ви е била полезна.