Тролейбуси по ЛИНИЯ № 1 (кв. „Железник” – СБА)

Тръгване на тролейбусите в работни дни от кв. „Железник”: 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45,
Тръгване на тролейбусите в работни дни от СБА: 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45,
Тръгване на тролейбусите в събота от кв. „Железник”: 06:10, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:50, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50,
Тръгване на тролейбусите в събота от СБА: 06:15, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40,
Тръгване на тролейбусите в неделя от кв. „Железник”: 06:10, 06:50, 07:10, 07:50, 08:10, 08:50, 09:10, 09:50, 10:50, 11:10, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:50, 14:10, 14:50, 15:10, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 18:10, 18:50, 19:10, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:50,
Тръгване на тролейбусите в неделя от СБА 06:15, 06:40, 07:20, 07:40, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:20, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:20, 15:40, 16:20, 16:40, 17:20, 18:20, 18:40, 19:20, 19:40, 20:20, 20:40, 21:20, 21:40,

Тролейбуси по ЛИНИЯ № 2 (стадион „Берое” – Мототехника)

Тръгване на тролейбусите в работни дни от стадион "Берое": 05:00, 05:25, 06:00, 06:15, 06:30, 06:40, 06:55, 07:10, 07:20, 07:30, 07:40, 07:50, 08:05, 08:20, 08:36, 08:48, 09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:45, 16:55, 17:05, 17:15, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50, 20:05, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00,
Тръгване на тролейбусите в работни дни от Мототехника: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 06:45, 06:55, 07:04, 07:40, 07:50, 08:00, 08:10, 08:20, 08:35, 08:50, 09:06, 09:18, 09:35, 09:50, 10:05, 10:20, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:15, 17:25, 17:35, 17:45, 18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:05, 19:20, 19:35, 19:50, 20:05, 20:20, 20:35, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30,
Тръгване на тролейбусите в почивни дни от стадион "Берое": 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 08:50, 09:00, 09:20, 09:40, 09:50, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00,
Тръгване на тролейбусите в почивни дни от Мототехника: 06:00, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:20, 09:30, 09:50, 10:10, 10:20, 10:30, 10:50, 11:10, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:30, 13:50, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:10, 17:30, 17:50, 18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00,

Автобуси по ЛИНИЯ № 3 (кв. „Железник” – ПЗ „Загорка”)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Железник”: 04:57, 05:23, 05:53, 06:23, 06:53, 07:23, 07:53, 08:23, 08:53, 09:23, 09:53, 10:23, 10:53, 11:23, 11:53, 12:23, 12:53, 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:23, 15:53, 16:23, 16:53, 17:23, 17:53, 18:23, 18:53, 19:23, 19:53, 20:23, 20:53, 21:23
Тръгване на автобусите в работни дни от ПЗ „Загорка”: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Железник”: 05:53, 06:23, 06:53, 07:23, 07:53, 08:23, 08:53, 09:23, 09:53, 10:23, 10:53, 11:23, 11:53, 12:23, 12:53, 13:23, 13:53, 14:23, 14:53, 15:23, 15:53, 16:23, 16:53, 17:23, 17:53, 18:23, 18:53, 19:23, 19:53, 20:23, 20:53, 21:23
Тръгване на автобусите в почивни дни от ПЗ „Загорка”: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:05

Автобуси по ЛИНИЯ № 8 (кв. „Железник” – кв. „Самара-3”)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Железник”: 05:38, 06:08, 06:38, 07:08, 07:38, 08:08, 08:38, 09:08, 09:38, 10:08, 10:38, 11:08, 11:38, 12:08, 12:38, 13:08, 13:38, 14:08, 14:38, 15:08, 15:38, 16:08, 16:38, 17:08, 17:38, 18:08, 18:38, 19:08, 19:38, 20:08
Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Самара-3”: 05:10, 05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15,18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45
Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Железник”: 06:08, 06:38, 07:08, 07:38, 08:08, 08:38, 09:08, 09:38, 10:08, 10:38, 11:08, 11:38, 12:08, 12:38, 13:08, 13:38, 14:08, 14:38, 15:08, 15:38, 16:08, 16:38, 17:08, 17:38, 18:08, 18:38, 19:08, 19:38, 20:08
Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Самара-3”: 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45

Автобуси по ЛИНИЯ № 9 (кв. „Зора” – Старозагорски минерални бани)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Зора”: 07:10
Тръгване на автобусите в работни дни от Старозагорски минерални бани: 08:00
Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Зора”: 08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00
Тръгване на автобусите в почивни дни от Старозагорски минерални бани: 09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00

Автобуси по ЛИНИЯ № 9 (кв. „Зора” – Старозагорски минерални бани)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв. „Зора”: 07:10
Тръгване на автобусите в работни дни от Старозагорски минерални бани: 08:00
Тръгване на автобусите в почивни дни от кв. „Зора”: 08:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00
Тръгване на автобусите в почивни дни от Старозагорски минерални бани: 09:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00

Автобуси по ЛИНИЯ № 9А (кв. „Зора” – Старозагорски минерални бани)

Тръгване на автобусите в работни дни от кв.”Зора”: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Тръгване на автобусите в работни дни от Старозагорски минерални бани: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Градски транспорт в Стара Загора

Сайтът „Градски транспорт в Стара Загора” е част от веригата сайтове, даващи информация за автогари, автокъщи, автосервизи, адвокати, аптеки, архитекти, банки, болници, ветеринарни лекари, градски транспорт, детски градини, дискотеки, ж.п. гари, зъболекари, уебдизайн, недвижими имоти, кафенета, кръчми, компютри, куриерски услуги, лекари, магазини, нотариуси, оптики, пицарии, преводачи, рекламни агенции, счетоводители, таксита, училища, фото и видеозаснемане, фризьорски салони, хотели и други в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Сливен, Хасково, Казанлък и други. Екипът на сайта се надява предоставената информация да ви е помогнала да намерите търсената от вас услуга и да ви е била полезна.
С уважение: Михаил Михайлов, главен редактор